Dragan Nikolić

Predsednik
hadzid955@gmail.com
011-303-5077
 
 Upravni odbor:
Branislav Kovačević
Aleksandar gavrilović
Srđan Stojkov
Miloš Srejović
Branko Smiljanić
 

Generalni sekretar

Šimo Čičković

simo.cickovic@gmail.com
063-7060345
 
      Tehnička komisija

  • Željko Pavlović
  • Ivan Buđa
  • Aleksandar Sudžuković

 

Takmičarska komisija

  • Andrea Vuković
  • Slobodan Popovski

 

Stručna komisija 

  • Kosta Mirković
  • Marko Pavlović