Predsednica
Marija Desivojević-Cvetković

Upravni odbor
1. Vladimir Savić, potpredsednik
2. Slobodan Radoičić
3. Slavko Carić
4. Stanka Pejanović

Generalni sekretar
Šimo Čičković
e-mail: simo.cickovic@gmail.com
tel: +381 11 3130986 GSM +381 63 7060345

Stručna tela

Tehnička komisija
Ivan Budja, predsednik

Stručna komisija
Ljudmila Medan, predsednica

Sudijski odbor
Željko Pavlović, predsednik