Predsednica
Marija Desivojević-Cvetković

Upravni odbor
1. Vladimir Savić, potpredsednik
2. Slobodan Radoičić
3. Slavko Carić
4. Stanka Pejanović

Generalni sekretar
Šimo Čičković
e-mail: simo.cickovic@gmail.com
tel: +381 11 3130986 GSM +381 63 7060345

Stručna tela

Tehnička komisija
Ivan Budja, predsednik
Željko Pavlović, član
Mirjana Kosanović, član
Marjan Lukić, član

Stručna komisija
Ljudmila Medan, predsednica
Marko Pavlović, “Klub ekstremnih sportova” Kragujevac
Aleksandar Gavrilović, STU “Sava” Sremska Mitrovica
Aleksandar Dmitrović, SK “Sportikus” Beograd
Nemanja Korać, Beograd – član

Sudijski odbor
Željko Pavlović, predsednik

Medicinska komisija
dr Oliver Dulić, predsednik
prof. dr Branko Jakovljević, član
Ivana Penčić Vlajić član.

Disciplinska komisija
Radovan Grbović, predsedink