Sportska pravila usvojena 04. 04. 2018. g.
Pravilnik o takmičenjima usvojen 04. 04. 2018. g.
Pravilnik o licenciranju usvojen 04. 04. 2018. g.
Pravilnik o stručnom radu usvojen 04. 04. 2018. g.

Dokumenta za Vanrednu sednicu Skupštine STU
Predlog za predsednika STU
Predlog programa kandidata za predsednika STU
CV kandidata za predsednika STU

Popunjen obrazac STU – STATISTIKA U OBLASTI SPORTA 

Pravilnik o organizaciji takmičenja – 2016

Pravilnik o organizaciji takmičenja -2015.

Novi Pravilnik ITU za organizaciju takmičenja od 2016.

Statut Srpske trialtonske unije usvojen 2017. godine

Ostale podatke registrovane u Agenciji za privredne registre možete pronaći OVDE

Statut Srpske triatlonske unije (usvojen na sednici Skupštine održanoj 23. marta 2012.g.)

Rešenje APR o preregistraciji

Sportska pravila STU

Pravilnik o licenciranju sportista

Pravilnik o merama za prevenciju i sprečavaj dopinga

Program antidoping delovanja

Pravilnik  o vođenju knjige članova Srpske triatlonske unije

Pravilnik o diciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila

Disciplinski pravilnik

Pravilnik o stručnom radu STU

Poslovnik o radu Skupštine STU

Poslovnik o radu UO STU

Pregled članova STU (01.12. 2015.)

Izveštaj o radu za period 2012-2015

Javne nabavke 2014.

I  Услуге резервације и обезбеђења авио карата -ЈНМВ 1/2014-101

1. Позив за достављање понуда

2. Конкурсна документација

3. Obavetštenje o zaključneom ugovom

Javne nabavke 2013.

I Kamp perspektivnih sportista

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Документа Министасртва омладине и спорта

ПРАВИЛНИК о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама

ПРАВИЛНИК о националној категоризацији врхунских спортиста

Pravilnik o blizim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih strucnjaka

ПРАВИЛНИК о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима

Ostala dokumenta Ministasrtva omladine i sporta možete pronaći OVDE

Finansijski izveštaji i revizije

Finansijski plan za 2017.

Predlog finansijskog plana 2016.

Izveštaj revizora za 2016.

Završni izveštaj o realizaciji programa za 2016.

Finansijski izveštaj STU za 2015 – Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistika, Izveštaj revizora

Finansijski izveštaj STU za 2014. – Bilans stanja i Bilans uspeha

Finansijski izveštaj STU za 2013.

Finansijski izveštaj STU za 2012.

Finansijski izveštaj STU za 2011.